Menu Close

Korupcijos prevencija

Direktoriaus kalba

Direktoriaus kreipimasis

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

  • Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:
    • Raštu – Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Linutė Ivoninienė.
    • Telefonu – (+370 620 42848), (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.)

    Elektroniniu paštu –  korupcijaine@ligonine.lt

STT informuoja, kad asmenys, duodami kyšį medikui, daro nusikaltimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Jei susiduriate su kyšininkavimu, kai gydytojas ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio, – praneškite STT karštąja linija (8 5) 266 3333 ar el. paštu pranesk@stt.lt.

SAM pasitikėjimo tel. 8 800 66 004, kuriuo nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas, el. paštu korupcija@sam.lt

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis), taip pat kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Antikorupcijos filmukas nr.1

Antikorupcijos filmukas nr.2