Projektai

 • „Kartu prieš civilizacijos ligas“

  2020 metais Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė teikė paraišką ir realizavo galimybę gauti lėšų vykdyti projektą Nr.LT-PL-4R-341 „Kartu prieš civilizacijos ligas“, vykdant  INTEREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo pasienio zonoje programą. Pagal šį projektą buvo skirta 340.000 EUR Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Diagnostikos skyriaus endoskopinės įrangos atnaujinimui. Už projekto lėšas buvo nupirkta Japonijos gamintojų „OLYMPUS“ ir […]

 • PASIBAIGĘS BENDRAS PASIENIO REGIONO SVEIKATOS PROJEKTAS, SKIRTAS ALYTAUS IR SUVALKŲ PACIENTAMS BEI MEDIKAMS ATSKLEIDĖ IŠKALBINGUS REZULTATUS

  Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė bei Dr. L. Rydygiero vaivadijos ligoninė Suvalkuose kartu inicijavo ir 2018 metais vykdė bendrą projektą „Osteoporozė tai ne nuosprendis –pilotinė programa kovai su osteoporoze LT-PL regione“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Bendras projekto biudžetas –49 335 eurai. Projektu buvo siekiama […]

 • Vai­kų li­gų sky­riaus at­nau­ji­ni­mui panaudota dau­giau kaip mi­li­jo­nas eu­rų

  Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia sa­vai­tę. „Gal ki­ti sa­ky­tų, jog nau­ją li­go­ni­nę rei­kia sta­ty­ti, bet mes la­bai džiau­gia­mės, kad met­ras po met­ro gra­ži­na­mės, […]

 • Ligoninėje vykdomas svarbus projektas „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“ – jau finišo tiesiojoje

    Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė vykdo projektą „Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje“ , kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų.  Projekto tikslas – mažinti Alytaus regiono gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos […]

 • ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ GYVENDINA NAUJĄ PROJEKTĄ

  Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė kartu su Marijampolės bei dr. L. Rydgiero Suvalkų vaivadijos ligoninėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono projektą  – „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninėse“. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti viešųjų gydymo įstaigų gebėjimus, plečiant pasienio sveikatos priežiūros  įstaigų bendradarbiavimą ir siekiant geresnės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės. Projektu siekiama sustiprinti […]

 • 2020 metais Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje vykdomi ir pateikti vertinimui projektai.

  2020 metais Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje vykdomi  ir pateikti vertinimui projektai

 • Geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Finansavimo sutartis pasirašyta 2020-03-09. Projekto vertė: 1.503.073,00 tūkst. Eur. Projekto veiklos įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28. Projekto tikslas – geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimas, siekiant sudaryti prielaidas Alytaus regiono vyresnio amžiaus asmenims ( virš 60 m.)  pagerinti gyvenimo kokybę.  Tiesiogiai projekto naudą pajus […]

 • Vaikų sveikatos stiprinimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Finansavimo sutartis pasirašyta 2017-08-01. Projekto vertė: 1 081,1 tūkst. Eur. Projekto veiklos įgyvendinimo pabaiga 2019-07-31. Projekto tikslas – pagerinti specializuotą vaikų ligų gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. Projekto tikslinė grupė – Alytaus apskrities vaikai (0-17 m.), dėl egzistuojančių […]

 • Naujas vaikų sveikatos apsaugos gerinimo projektas

    Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione“ paraišką parengė VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras. Europos Sąjungos INTERREG […]

 • Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje

  Projektu vykdomas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimas. Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos, su kuria ligoninė 2012-07-04 yra pasirašiusi sutartį kaip paramos gavėjas ir vykdytojas. Projekto tikslai: pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, sumažinant skirtumą tarp periferinių regionų ir miestų bei užtikrinti Lietuvos […]