Naujienos

Alytaus miesto savivaldybė pasiryžo imtis netradicinių priemonių kvalifikuotiems gydytojams į miestą pritraukti – praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė skelbia įstaigai nuosavybės teise priklausančio ir veiklai nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą (automobiliai) viešame tiesioginiame prekių aukcione. Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2019 m. kovo 25-27 d. dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.
26
02.2019
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DV-166 Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje skelbiama gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pabaiga.
Alytaus miesto ir rajono gyventojai, šeštadieniais gali kreiptis į VšĮ Alytaus polikliniką, kuri dirbs nuo 9 iki 18 val., o sekmadieniais į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrą nuo 9 iki 14 val. Įstaigose būtinosios
30
01.2019
PACIENTŲ, JŲ ATSTOVŲ IR LANKYTOJŲ DĖMESIUI !!! ALYTAUS APSKRITIES S.KUDIRKOS LIGONINĖJE DĖL GRIPO EPIDEMIJOS NUO 2019-01-29 DRAUDŽIAMAS  LIGONIŲ LANKYMAS. (Išskyrus tuos atvejus, kai yra išduotas gydančio gydytojo leidimas)
Kas sakė, kad stebuklų nebūna? Praėjusios savaitės pabaigoje Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoni-nės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje įvykę atvejai parodė, kad būna! Medikai išgelbėjo dviejų gimdyvių ir kūdikių gyvybes – alytiškės ir jos 35 savaičių vaisiaus bei lazdijiškės
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta pir­mo­ji Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ži­no­mų ša­lies žmo­nių, po­li­ti­kų, me­di­kų.
Lietuvos sveikata: „Šimtmetis patirties padėjo pagrindą naujiems iššūkiams“: http://lsveikata.lt/medicinos-lyderiai/simtmetis-patirties-padejo-pagrinda-naujiems-issukiams-9491
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė švenčia jubiliejų. Visą šventinę savaitę buvo sveikinami esami ir buvę ilgamečiai įvairių skyrių medikai bei kiti ligoninės darbuotojai. Šventės baigiamasis akcentas – penktadienį, kai įstaigos bendruomenė ir svečiai pakviečiami į vieną didžiausių mieste