VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m. II ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur
Gydytojai 192 1861 192 2010
Slaugytojai 298 1117 300 1323
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 108 1051 105 1168
Administravimo padalinių personalas 45 1212 46 1497
Kitas personalas 227 645 228 793

Informacija atnaujinta 2020-04-16