Ligoninė teikia stacionarines ir ambulatorines, neatidėliotinas ir planines, mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainynas

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas

Kitų VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų ir kainų sąrašas