Įsakymas dėl Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės elgesio kodekso tvirtinimo

Dėl direktoriaus 2014-01-29 įsakymo nr. V-39 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės elgesio kodekso tvirtinimo“ papildymo

Dėl Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio veikla, elgesio taisyklių tvirtinimo

Įsakymas Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje

Įsakymas Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Įsakymas Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Įsakymas dėl paramos inicijavimo, gavimo, apskaitos ir viešinimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl direktoriaus 2016-03-24 įsakymo nr. V-104 „Dėl korupcijos prevencijos 2015-2019 m. programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano“ keitimo