Kontaktai

kaip_mus_rasti.jpgViešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
ADRESAS Ligoninės g-vė 12, 62114 Alytus, Lietuva.
TELEFONAI: (8 315) 56301, (8 315) 56300
FAKSAS  (8 315) 75530
EL.PAŠTAS
alytus@ligonine.lt Administracija
Ligoninės faksas 75530  
Direktorius                    56300 1101
Sekretorė  56301 1102
Direktoriaus pavaduotojas medicinai 56302 1103
Direktoriaus pav.stacionarinei sveikatos priežiūrai 56385 1246
Direktoriaus pavaduotojas finansams 56415 1291
Ligininės faksas 75530  
Posėdžių salė   1155

Valdymo - administravimo padaliniai

Finansų ir apskaitos skyrius
Vyresnysis buhalteris 57981 1361
Buhalteris 56416 1292
Atlyginimų skaičiavimas 56417 1293

Ekonomikos skyrius
Vyresnysis ekonomistas 56411 1318
Ekonomistas 56412 1286

Personalo skyrius
Personalo skyriaus viršininkas 56407 1282
Personalo skyrius 56408 1283
Kompiuterių operatorius 1    1212
Kompiuterių operatorius 2   1299
Kompiuterių operatorius 3    1300
 
Vidaus medicininio audito grupė
Medicininio audito grupės vadovas 56351 1185
Medicinos auditorius 56410 1285
Specialistas 57984 1384

Viešųjų pirkimų grupė
Viešųjų pirkimų organizatorius 56315 1121
Viešųjų pirkimų vykdymo koordinatorius  56365 1174

Informacinių technologijų poskyris
Vedėjas 57986 1366
Kompiuterinės technikos specialistas 56421 1308
Sisteminių programų ir serverinės įrangos priežiūros specialistas 56419 1234
Taikomųjų programų priežiūros specialistas-projektuotojas   1357
Kompiuterinio tinklo ir ryšių priežiūros technikas 56402 1100
     

Sveikatos statistikos skyrius
Sveikatos statistikos skyriaus vedėja-gydytoja 56317 1124
1 kab.Vyresnysis sveikatos statistikas 56414 1288
2 kab.Sveikatos statistikas  56413 1287
3 kab.Sveikatos statistikas   1289
4 kab.Sveikatos statistikas   1290
Archyvistas 57987 1367

Bendrojo personalo grupė
Juristas 57983 1363
Specialistas investicijoms ir projektų rengimui 56303 1104
Socialinis darbuotojas 57980 1360
Vyriausioji slaugos administratorė                                              56304 1105
Biblioteka   1382
Ūkio reikalų tvarkytojas   1383

Profiliniai stacionariniai klinikiniai padaliniai

Akušerijos ginekologijos skyrius
Vedėjas 56306 1108
Gydytojų kabinetas   1119
Slaugos administratorius 56307 1109
Naujagimių gydytojas  56305 1107
Gimdykla 56312 1114
Gimdyvių priėmimas   1115
Akušerių ir vaikų slaugytojų postas 56311 1113
Slaugytojų postas 56316 1123
Ūkio reikalų tvarkytojas     1176

Reanimacijos, intensyviosios terapijos skyrius
Vedėjas 56391 1256
Slaugos administratorius 56391 1256
 
Suaugusiųjų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
Gydytojai 56388 1251
Slaugytojų postas 56389 1254

Vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos poskyris
Gydytojai 56395 1252
Slaugytojų postas 56390 1255

Hemodializės dienos stacionaras 
Postas 56392 1257
Technikas   1258

Anestezijų ir operacinių skyrius
Gydytojai anesteziologai - reanimatologai 56333 1145
Slaugos administratorius 56330 1148
Operacinės slaugytojai  56334 1146
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai 56335 1147
Operacinės slaugytojo padėjėjai   1149
Poilsio kambarys, protokolinė   1150
Atsibudimo palata   1138
I operacinė   1151
II operacinė   1152
III operacinė   1153
IV operacinė   1154
 
Chirurgijos skyrius
Vedėjas   1200
Gydytojai chirurgai 56320 1127
Slaugos administratorius 56323 1130
I slaugytojų postas  56321 1128
II slaugytojų postas  56322 1129
Ūkio reikalų tvarkytojas   1132

Vaikų chirurgijos poskyris
Vyresnysis gydytojas vaikų chirurgas 56329 1140
 
Ortopedijos traumatologijos skyrius
Gydytojai ortopedai traumatologai  56325 1134
Slaugos administratorius 56331 1131
Ausų, nosies, gerklės ligų kabinetas 56328 1137
I slaugytojų postas 56326 1135
II slaugytojų postas   1374
Ūkio reikalų tvarkytojas   1139

Dienos chirurgijos centras
Vedėjas 56324 1133
Slaugos administratorius   1199
Registratūra 56387 1250
Priešoperacinė   1207
Pooperacinė   1307
Procedūrinis   1294
Protokolinė   1211
Postas   1189

Vaikų ligų skyrius
Vedėjas   1169
Gydytojų kabinetas 56344 1172
Slaugos administratorius 56341 1166
Slaugytojų postas 56345 1173

Vaikų infekcinių ligų profilis
Gydytojai 56369 1213
Slaugytojų postas 56368 1210
 
Vidaus ligų 1-asis skyrius   (II aukštas)
Gydytojų kabinetas 56355 1191
Gydytojų kabinetas 56357 1193
Slaugos administratorius 56420 1175
Slaugytojų postas 56356 1192
Ūkio reikalų tvarkytojas   1116
 
Neurologijos skyrius    (III aukštas)
Gydytojų kabinetas 56361 1197
Slaugos administratorius 56367 1209
Manualinės - reflekso terapijos kabinetas 56359 1195
Slaugytojų postas 56360 1196

Kardiologijos skyrius   (IV aukštas)
Gydytojų kabinetas      56352 1186
Gydytojų kabinetas 56354 1188
Slaugos administratorius 56424 1309
Slaugytojų postas 56353 1187
     

Vidaus ligų 2-asis skyrius    (V aukštas)
Gydytojų kabinetas 56363 1202
Slaugos administratorius 56336 1159
Diktofonijos kabinetas   1126
Slaugytojų postas    56362 1201

Dienos psichiatrijos stacionaras
Gydytojas psichiatras 56364 1203

Kiti medicininiai -  diagnostiniai padaliniai

Diagnostikos skyrius
54 kab.Vedėjas 56372 1219
54 kab. Slaugos administratorius 56372 1219
41 kab.EEG   1164
42 kab.Velorgometrijos kabinetas   1214
43 kab.EKG kabinetas 56422 1224
46 kab.Kompiuterinė tomografija  56376 1228
47 kab.Gydytojų radiologų kabinetas   1370
49 kab.Rentgeno kabinetas  56342 1276
50 A kab.Gydytojų radiologų kabinetas   1142
50 B kab.Magnetinio rezonanso kabinetas 56409 1180
55 kab.Echoskopijų kabinetas 56348 1179
56 kab.Echoskopijų kabinetas 56370 1215
57 kab.Endoskopijų kabinetas    1232
58 kab.Endoskopijų kabinetas  56423 1218
61 kab.Širdies echoskopijų kabinetas   1352
62 kab.Širdies echoskopijų kabinetas   1143

Patologijos skyrius
Vedėjas-gydytojas patologas 56379 1233
Vyresnysis patologijos technologas 56418 1235
Patologijos pagalbinis darbuotojas   1236

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Vedėjas 56319 1221
Registratūra 56308 1110
Gydytojų kabinetas   1170
Gydytojų kabinetas  56425 1223
Slaugos administratorius 56358 1194
Socialinis darbuotojas   1373
Kineziterapeutų kabinetas   1379
Elektroterapijos kabinetas 56373 1220
Masažo kabinetas 56429 1222
Vaikų elektroterapijos kabinetas   1376
Hidroterapija   1378
Ūkio reikalų tvarkytojas   1304
Slaugytojų postas 56327 1136
Logopedas   1167

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius
Vedėjas, slaugos administratorius 56340 1163
Socialinis darbuotojas 56366 1206
Slaugytojų postas I aukštas 56338 1161
Slaugytojų postas II aukštas 56339 1162
Slaugytojų postas III aukštas   1157
Ūkio reikalų tvarkytoja   1165
Procedūrinis   1190

Priėmimo - skubiosios  pagalbos skyrius
Vedėjas 56313 1117
Slaugos administratorė  56310 1112
Registratūra                                                                     56380 1238
Vaikų priėmimo registratūra 56350 1182
Vaikų priėmimo vaikų ligų gydytojas   1122
Bendras stebėjimo postas 56381 1239
Gydytojų radiologų kabinetas 56377 1229
Rentgeno kabinetas  56378 1231
Palatų stebėjimo postas   1274
Gydytojų kabinetas   1243
Vaikų chirurgas   1247
Reanimacijos palata   1208
Traumatologijos kabinetas   1249
Traumatologijos postas   1237
Ambulatorinis kabinetas   1204
Ambulatorinė operacinė   1158
Infekcinis izoliatorius   1263
Sanitarinė švarykla   1245
Apsaugos postas                                                      1298

Konsultacijų poliklinika
104 kab. Vedėjas 56318 1125
94 kab. Slaugos administratorius 57989 1369
Išankstinė registracija 56349 1181
Išankstinė registracija 56382 1240
Išankstinė registracija     612 60503
Registratūra 1 langelis 56383 1241
Registratūra 2 langelis 57982 1362
Registratūra 3 langelis 57985 1365
Kasa                                                                                         75450 1364
9 kab. Pulmonologas, hematologas   56386 1248
10 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas   1350
11 kab. Traumatologas, chirurgas   1349
13 kab. Urologas   1348
14 kab. Procedūrinis   1347
15 kab. Kardiologas   1346
19 kab. Neurologas   1342
20 kab. Dermatovenerologas   1341
21 kab. Procedūrinis   1340
23 kab. Dermatovenerologas   1339
24 kab. Oftalmologas   1338
25 kab. Oftalmologas   1337
26 kab. Oftalmologas   1336
27 kab. Kardiologai   1335
28 kab. Gastroenterologas   1334
29 kab. Neurologas   1333
30 kab. Procedūrinis   1332
31 kab. Nefrologas,gastroenterologas   1331
32 kab. LOR   1330
33 kab. LOR   1329
36 kab. Endokrinologas, reumatologas   1328
37 kab. Diabetinė pėda   1327
38 kab. Reumatologas 73677 1326
Registratūra-vaikų konsultacijų poliklinika 56404 1319
93 kab. Akiplotis   1264
95 kab. Kardiologas   1167
96 kab. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas   1356
97 kab. LOR   1355
99 kab. Sveikatos statistikas   1171
100 kab.Oftalmologas   1371
101 kab.Vaikų neurologas   1354
102 kab.Vaikų chirurgas   1183
103 kab.Vaikų ligų gydytojas pulmonologas ir dermatovenerologas   1184
105 kab.Kardiologas   1380
Vaikų vystymosi sutrikimų korekcijos tarnyba 56347 1178
Konsultacijų poliklinikos sveikatos statistikas   1198
Akušerijos konsultacinis kabinetas 56314 1118
Ortodonto kabinetas 57988 1368
Ūkio reikalų tvarkytojas   1244

Invazinių skausmo malšinimo dienos stacionaro paslaugų poskyris
Gydytojas anesteziologas reanimatologas  56393 1259

Klinikinė diagnostinė laboratorija
Vedėjas 56374 1225
Vyresnysis klinikos laborantas 56397 1120
Klinikinė laboratorija 56375 1227
 
Infekcijų kontrolės skyrius
Vedėjas 56337 1160
Infekcijų kontrolės gydytojas 56428 1306

Sterilizacinė
Slaugos administratorius 56396 1296
Sterilizacinė   1295
Dezinfekcijos kamera   1297
Sterilių gaminių išdavimas   1141
Medicininių atliekų rūšiavimo patalpa   1253
Dez.skiedinių gamybos patalpa   1359

Medicinos aprūpinimo ir pagalbiniai padaliniai

Vaistinė
Vedėjas 56394 1260
Vaistininkas   1261
Reikalavimų priėmimas   1262
Vaistinės bendras telefonas                                              75558  

Maisto paruošimo skyrius
Dietetikos technologas (maisto gamybos vedėjas) 56398 1266
Sandėlis 75429 1265
Virtuvė   1267
Poilsio kambarys   1353

Techninė-ūkinė tarnyba
Techninės-ūkinės tarnybos vedėjas                                   56399 1268
Inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui 56371 1216
Statybos-remonto darbų meistras   1272
Administratorius 56384 1242
Sandėlininkas 56332 1144
Energetikas 56400 1269
Budintis elektromontuotojas                                      8 698 53406 56401 1270
Šaltkalvis-santechnikas   1275
Šaltkalvis-suvirintojas   1351
Šaltkalvis-remontininkas   1301
Stalių dirbtuvės   1278
Siuvėjas   1280
Rūbinė   1302
Rūbininkas   1303
Aplinkos tvarkytojas   1396
 
Liftai
Vaikų infekcinių ligų skyriaus liftas   1311
Vaistinės korpuso liftas   1312
Terapinio korpuso maisto liftas   1314
Akušerijos ginekologijos korpuso liftas   1273
Chirurginio korpuso liftas   1277

Skalbykla
Administratorius 56384 1242
Skalbėjas-rūšiuotojas-operatorius   1305
Skalbinių rūšiavimo patalpa   1156

Valymo darbų poskyris
Darbų vadovas 56405 1177
Valytojų poilsio kambarys   1358

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
Darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnysis specialistas 56406 1281
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas   1381

Kirpykla
Kirpėja 56426 1279

"Limeta"
Technikas 51305 1217

Greitoji medicinos pagalba
Direktorius 74747  
Dispečeris                                                                              03 52702 1315
Dispečerinė 52190 1316
Autogaražas 73045 1317

Benu vaistinė
Vedėjas 76450  

UAB "Gailestis"
Vedėjas 74759  

Medicinos ekspertai
Medicinos ekspertai 51529  

Atnaujinta 2015.10.30

REGISTRATŪROS

.
.