Naujienos

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei reikalingi šie medicinos specialistai
1.    Gydytojas endokrinologas;
2.    Gydytojas kardiologas (darbui Konsultacijų poliklinikoje bei stacionaro skyriuje);
3.    Gydytojas neurologas;
4.    Gydytojas nefrologas ;
5.  
Gydytojas otorinolaringologas (darbui Konsultacijų poliklinikoje bei stacionaro skyriuje); 6.    Gydytojas urologas (darbui Konsultacijų poliklinikoje)
7.    Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas;
8.    Vidaus ligų gydytojas (darbui stacionare);
9.   Šeimos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas (darbui Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje);
10. 
Bendrosios praktikos slaugytojas;
11.  Radiologijos technologas;
12. Gydytojas dietologas.


Auksinių valandų kaina – tolesnis gyvenimas ir jo kokybė


Sep­ty­ni iš de­šim­ties pa­vė­luo­ja

Pa­sak Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai D.Ka­čiu­ri­no, me­di­ci­na žings­niuo­ja į prie­kį ir tech­no­lo­gi­jo­mis, ir nau­jais me­di­ka­men­tais, ga­li­my­bė­mis pa­dė­ti, bet iš­ti­kus mio­kar­do in­fark­tui svar­biau­sia lai­ku kreip­tis pa­gal­bos. Per pir­mas dvi va­lan­das nuo šir­dies smū­gio pra­džios su­teik­ta pro­fe­sio­na­li me­di­ci­nos pa­gal­ba ga­li iš­gel­bė­ti gy­vy­bę dau­ge­liui pa­cien­tų. De­ja, pa­gal sta­tis­ti­ką sep­ty­ni iš de­šim­ties mio­kar­do in­fark­tą pa­ty­rę as­me­nys krei­pia­si per vė­lai ir me­di­kams be­lie­ka ko­vo­ti su li­gos pa­da­ri­niais.
Išgelbėta motinos ir vaiko gyvybė prilygsta kalėdiniam stebuklui

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Nėščiųjų ir gimdyvių priėmimo skyriuje praėjusį ket-virtadienį atsidūrė gimdyti jau turinti alytiškė, kamuojama labai didelių pilvo skausmų. 27-erių moteris buvo skausminio šoko būsenos. Operatyviai atlikus tyrimus paaiškėjo, kad nėščiąją išti-ko labai sunki ir reta komplikacija – plyšo gimda, grėsė pavojus jos ir kūdikio gyvybei..

Gydytojas traumatologas: „Kiekvienas lūžis – vis kitoks“

Alytiškiui gydytojui ortopedui traumatologui Šarūnui Barzdžiui patinka iššūkiai, kurių mediko darbe netrūksta. „Kai sakome, kad lūžo čiurna – tai tiesiog bendras pavadinimas. O iš tikrųjų tas lūžis būna vis kitoks. Kiekvienas atvejis  verčia priimti atitinkamus sprendimus, tobulėti“, - įsitikinęs Š. Barzdžius.
 

Gydytoja hematologė Rasa Kariniauskienė: „Jei netikėsi laiminga pabaiga, net neverta nieko pradėti”

Tam tikrų sveikatos problemų turinčius alytiškius labai pradžiugino žinia, kad pagaliau Aly-taus apskrities S.Kudirkos ligoninėje pradėjo dirbti jauna gydytoja hematologė Rasa KARI-NIAUSKIENĖ. Alytaus ligoninės vadovybė ilgai ieškojo šio specialisto. Dauguma žmonių ne-nutuokia, ką veikia gydytojas hematologas, tad siūlome pokalbį su gydytoja Rasa.
 

<< Buvęs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kitas >>

REGISTRATŪROS

.
.