Onkologinių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje (branduolinio magnetinio rezonanso tomografas)

Alytaus miesto savivaldybė kompensavo  branduolinio magnetinio rezonanso tomografo įsigijimo išlaidas (Alytaus m. savivaldybės Tarybos sprendimas 7 metams). Projekto įgyvendinimo trukmė 2008 – 2015 metai. Gautas finansavimas per 2015 m. – 84 431 Eur. Iš viso gauta finansavimo 2008 – 2015 m. – 5440,7 tūkstančiai litų ir 84 431 euras.

Projekto tikslai: organizuoti ir vykdyti kokybišką diagnostiką, vėžio profilaktiką, užtikrinti geros kokybės ankstyvąją onkologinių ligų diagnostiką Alytaus apskrityje. Siekiant šio tikslo įdiegtas ir eksploatuojamas branduolinio magnetinio rezonanso tyrimas ligoninėje, jo pagalba tiksliai ir efektyviai diagnozuojami įvairūs susirgimai.

Uždaviniai:

– Diagnostinės paslaugos organizavimas ir nuolatinė įrenginio techninė priežiūra;

– Sukurta kokybiška diagnostinė paslauga  gyventojams.

Categories