Naujienos

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė švenčia jubiliejų. Visą šventinę savaitę buvo sveikinami esami ir buvę ilgamečiai įvairių skyrių medikai bei kiti ligoninės darbuotojai. Šventės baigiamasis akcentas – penktadienį, kai įstaigos bendruomenė ir svečiai pakviečiami į vieną didžiausių mieste
Šimtmečio sukaktį mininti Alytaus Stasio Kudirkos ligoninė jubiliejinių renginių seriją pradėjo fotografijų paroda ligoninėje, kurioje pristatomos  neregėtos medikų darbo akimirkos fotomenininko Vytauto V.Stanionio akimis. Fotografo dienoraštis ligoninėje: kas liko už kadro? 2018-aisiais sukanka 80 metų, kai ant
  Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ir Len­ki­jos Su­val­kų   dr. L.Rydygiero bei Bals­to­gės J.Sniadeckio  li­go­ni­nė­mis ant­rus me­tus vyk­do pro­jek­tą „Vai­kų svei­ka­tos ap­sau­gos ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“. Jis fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos IN­TER­REG V-A Lie­tu­vos
2018 metų spalio 12 dieną Alytaus S.Kudirkos ligoninė pasitinka garbingą 100 metų jubiliejų. Minint Lietuvos valstybingumo ir Alytaus S.Kudirkos ligoninės 100 – metį, organizavome šventines ligoninės darbuotojų sulėktuves: „SUSIVIENYKIME GYVA ŠIRDIMI“ Sveikiname visus bendruomenės narius ir kviečiame
Rugsėjo 6-8 dienomis Kaune vyko 9-asis Baltijos Neurologų kongresas. Jame dalyvavo garsūs Europos mokslininkai ir žinomi neurologai. Alytaus neurologams atstovavo gydytojai neurologai Kęstutis Juknelis ir Vytas Jazepčikas. Remiantis šviežiausiais duomenimis, Lietuvoje labai sėkmingai taikomas specifinis išeminių insultų
31
08.2018
Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei. Padėka Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kolektyvui.
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje nuo rugpjūčio dirba naujas gydytojas urologas Marius Astrauskas (30 m.). Iš Kauno atvažiuojantis medikas ne tik konsultuoja pacientus, bet ir ligoninės stacionare jiems atlieka įvairias operacijas. Savo pasirinkimu dirbti regione jaunasis gydytojas neabejojo
„Slaugytojas kaip globėjas — tai asmuo, kuris maitina, drąsina ir globoja, asmuo, kuris sutinka ateinantį į pasaulį ir palydi išeinantįjį anapilin, asmuo, kuris rūpinimusi, išmintimi, kantrybe, paguoda padeda pasveikti ar palengvinti sunkią negalios naštą. Taip slaugytojas aprašomas
24
04.2018
Šiuo metu VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje laikinai neteikiamos magnetinio rezonanso tomografo tyrimo paslaugos, kadangi vyksta įrangos atnaujinimo procedūros. Apie šios  paslaugos teikimo atnaujinimą informuosime papildomai. Magnetinio rezonanso tyrimo paslaugos teikiamos kitose valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos
Vaikų sveikatos apsaugos gerinimui  skirta nauja ir šiuolaikiška otorinolaringologijos įranga jau naudojama diagnozuojant susirgimus bei gydant mažuosius Alytaus regiono pacientus. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis jau antri metai vykdo bendrą