Naujienos

26
02.2019
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DV-166 Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje skelbiama gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pabaiga.
Alytaus miesto ir rajono gyventojai, šeštadieniais gali kreiptis į VšĮ Alytaus polikliniką, kuri dirbs nuo 9 iki 18 val., o sekmadieniais į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrą nuo 9 iki 14 val. Įstaigose būtinosios
30
01.2019
PACIENTŲ, JŲ ATSTOVŲ IR LANKYTOJŲ DĖMESIUI !!! ALYTAUS APSKRITIES S.KUDIRKOS LIGONINĖJE DĖL GRIPO EPIDEMIJOS NUO 2019-01-29 DRAUDŽIAMAS  LIGONIŲ LANKYMAS. (Išskyrus tuos atvejus, kai yra išduotas gydančio gydytojo leidimas)
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė bei Dr. L. Rydygiero vaivadijos ligoninė Suvalkuose kartu inicijavo ir 2018 metais vykdė bendrą projektą „Osteoporozė tai ne nuosprendis –pilotinė programa kovai su osteoporoze LT-PL regione“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos INTERREG
Kas sakė, kad stebuklų nebūna? Praėjusios savaitės pabaigoje Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoni-nės Akušerijos ir ginekologijos skyriuje įvykę atvejai parodė, kad būna! Medikai išgelbėjo dviejų gimdyvių ir kūdikių gyvybes – alytiškės ir jos 35 savaičių vaisiaus bei lazdijiškės
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta pir­mo­ji Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ži­no­mų ša­lies žmo­nių, po­li­ti­kų, me­di­kų.
Lietuvos sveikata: „Šimtmetis patirties padėjo pagrindą naujiems iššūkiams“: http://lsveikata.lt/medicinos-lyderiai/simtmetis-patirties-padejo-pagrinda-naujiems-issukiams-9491
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė švenčia jubiliejų. Visą šventinę savaitę buvo sveikinami esami ir buvę ilgamečiai įvairių skyrių medikai bei kiti ligoninės darbuotojai. Šventės baigiamasis akcentas – penktadienį, kai įstaigos bendruomenė ir svečiai pakviečiami į vieną didžiausių mieste
Šimtmečio sukaktį mininti Alytaus Stasio Kudirkos ligoninė jubiliejinių renginių seriją pradėjo fotografijų paroda ligoninėje, kurioje pristatomos  neregėtos medikų darbo akimirkos fotomenininko Vytauto V.Stanionio akimis. Fotografo dienoraštis ligoninėje: kas liko už kadro? 2018-aisiais sukanka 80 metų, kai ant