Naujienos

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ Viešoji įstaiga, kodas 190272175, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt. Skelbia konkursą Radiologijos skyriaus vedėjo-gydytojo radiologo pareigoms eiti. Bendrieji
LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nuo 2019-09-01 sergančių vaikų neatvykimui į ugdymo įstaigas pateisinti gydymo įstaigos nebeišduoda iki tol naudotų formų Nr. 094/a. LR Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamąjame rašte nurodoma, kad: Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir
Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama demografinę padėtį, slaugos bei reabilitacijos specialistų poreikio augimą ateityje, bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais bei vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos
Išnuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios Ligoninės g. 12, Alytuje, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės patalpose. Patalpos pažymėtos plane R-52 (18,56 kv.m), R-50 (14,16 kv.m.) ir R-49 (8,02 kv.m.), bendras patalpų plotas – 40,74 kv.m., 5 (penkiems) metams,
17
05.2019
    Slaugos ir palaikomojo skyriaus vedėjo – vidaus ligų gydytojo (šeimos gydytojas, medicinos gydytojas) pareigoms eiti. Vidaus ligų 1-ojo skyriaus vedėjo – vidaus ligų gydytojo pareigoms eiti.
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė kartu su Marijampolės bei dr. L. Rydgiero Suvalkų vaivadijos ligoninėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono projektą  – „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninėse“. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti viešųjų gydymo įstaigų
Pranešame, kad paaiškėjus techninei klaidai, nutraukiamas negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas. Prašome šiuo metu  neteikti paraiškų dalyvauti kokurse. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešasis konkursas bus vykdomas ištaisius techninę klaidą.
Alytaus miesto savivaldybė pasiryžo imtis netradicinių priemonių kvalifikuotiems gydytojams į miestą pritraukti – praėjusį ketvirtadienį posėdžiavusi Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė skelbia įstaigai nuosavybės teise priklausančio ir veiklai nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą (automobiliai) viešame tiesioginiame prekių aukcione. Parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2019 m. kovo 25-27 d. dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val.