VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. IV ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur
Gydytojai 207 1298 195 1893
Slaugytojai 333 785 296 1197
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 110 1107
Administravimo padalinių personalas 45 1266
Kitas personalas 228 672
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, administravimo padalinių personalas, kitas personalas 336 591

Pastaba: Vadovaujantis VLK prie SAM direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2018-06-01 pakeistas Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašas. 2018 m. duomenys apskaičiuoti ir pateikti pagal anksčiau galiojusius reikalavimus, 2019 m. IV ketvirčio – pagal naujus.

Informacija atnaujinta 2020-01-16