VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant tarifinį darbo užmokestį, kintamą darbo užmokesčio dalį, priedus, priemokas, premijas) Eur, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. I ketvirtis
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (fiziniam asmeniui), Eur
Gydytojai 207 1298 188 1794
Slaugytojai 333 785 299 1069
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 107 1003
Administravimo padalinių personalas 46 1180
Kitas personalas 227 621
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, administravimo padalinių personalas, kitas personalas 336 591

Pastaba: Vadovaujantis VLK prie SAM direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2018-06-01 pakeistas Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašas. 2018 m. duomenys apskaičiuoti ir pateikti pagal anksčiau galiojusius reikalavimus, 2019 m. I ketvirčio – pagal naujus.

Informacija atnaujinta 2019-04-19