Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė pradėjo įgyvendinti naują projektą

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė kartu su Marijampolės bei dr. L. Rydgiero Suvalkų vaivadijos ligoninėmis pradėjo įgyvendinti INTERREG Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono projektą  – „Inovatyvus LEAN procesų valdymas Lenkijos-Lietuvos pasienio ligoninėse“.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti viešųjų gydymo įstaigų gebėjimus, plečiant pasienio sveikatos priežiūros  įstaigų bendradarbiavimą ir siekiant geresnės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.

Projektu siekiama sustiprinti Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono ligoninių darbo efektyvumą ir našumą, įgyvendinant inovatyvią valdymo politiką „Lean management“.

Projekto įgyvendinimo metu, pas visus tris partnerius vyks teoriniai ir praktiniai mokymai apie paslaugų valdymo organizavimą ir efektyvinimą. Juose dalyvaus administracines funkcijas atliekantys darbuotojai – padalinių vadovai ir slaugos administratoriai. Vyks lyderių akademijos susitikimai. Kiekvieną partnerį mokymuose atstovaus 12-20  darbuotojų grupės.

Mokymai apims darbinius susitikimus, gilins personalo žinias tarp įstaigų darbuotojų, administravimo ir valdymo suvokimą bei administravimo ir valdymo metodų panaudojimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu. Tikimasi, kad  įgytos naujos žinios padės  suteikti kokybišką, pacientų lūkesčius ir poreikius atitinkantį gydymą.

Vienas iš Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės tikslų – reikalingos įrangos įsigijimas. Iš projekto lėšų numatyta įsigyti C lanką (rentgenologinė įranga), kurią kaip diagnostinę įrangą dažniausiai naudoja traumatologai  ortopedai,  taip pat  mobilią rentgenologinę įrangą, kuri bus naudojama ir operacinėse.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metų vasario 1 dieną, baigsis 2021 metais sausio 31 dieną. Bendra projekto vertė  – beveik vienas milijonas eurų. 85 proc. sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei šis projektas kainuos kiek daugiau nei 39 tūkst. eurų.

Tai ne pirmas šių pasienio gydymo įstaigų sėkmingai kartu įgyvendinamas  projektas.