Naujienos

18
03.2020
    NEGALIOS TERMINĄ PRATĘSIME AUTOMATIŠKAI Jeigu karantino metu baigiasi Jums nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygių arba specialiųjų poreikių terminas į NDNT kreiptis nereikia – negalios terminas bus pratęstas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30
    Gerb. pacientai! Pranešame apie pacientų priėmimo tvarką VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dėl koronaviruso COVID-19 plitimo prevencijos: nuo 2020.03.16 ATŠAUKIAMOS VISOS AMBULATORINĖS KONSULTACIJOS IR PASLAUGOS KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOJE, DIAGNOSTIKOS SKYRIUJE, DIENOS CHIRURGIJOS CENTRE. Pacientus, kuriems
15
03.2020
    DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO
    Alytaus poliklinika (Naujoji g. 48, Alytus) dirbs šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 18.00 val. Alytaus rajono PSPC ( Naujoji g. 48, Alytus) dirbs sekmadieniais nuo 9.00 val. iki 14.00 val. Alytaus miesto PSPC (Jiezno g.2,
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je sausio mėnesio paskutinėmis dienomis per­kirp­ta sim­bo­linė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24 lo­vos ma­žie­siems pa­cien­tams, šiuo me­tu 21 iš jų jau už­im­ta. At­nau­jin­tas sky­rius vei­kia
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO    
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ Viešoji įstaiga, kodas 190272175, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt. Skelbia konkursą Radiologijos skyriaus vedėjo-gydytojo radiologo pareigoms eiti. Bendrieji
LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nuo 2019-09-01 sergančių vaikų neatvykimui į ugdymo įstaigas pateisinti gydymo įstaigos nebeišduoda iki tol naudotų formų Nr. 094/a. LR Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamąjame rašte nurodoma, kad: Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę ir
Alytaus kolegija atsižvelgdama į Alytaus regiono gyventojų senėjimo tendencijas, įvertindama demografinę padėtį, slaugos bei reabilitacijos specialistų poreikio augimą ateityje, bendradarbiaudama su regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos specialistais bei vadovaudamasi patikslinta bendrosios praktikos slaugos specialistų poreikio studija, Lietuvos