Naujienos

Alytaus kolegija, tarptautiniu lygiu akredituota aukštoji mokykla,  glaudžiai bendradarbiaudama su Pietų Lietuvos regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų vadovybe ir specialistais, atlikusi demografinius bei slaugos poreikio perspektyvoje tyrimus, parengė ir sėkmingai akreditavo Biomedicinos studijų krypties Bendrosios praktikos
Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje oficialiai atidarytas suremontuotas neurologijos  skyrius penkiaaukščiame vidaus ligų korpuse. Tai vienas iš Valstybės investicijų programos finansuojamo projekto etapų, kurių metu atnaujinami vidaus ligų korpuso skyriai. Šio skyriaus remontui skirta apie daugiau kaip
    Krūties vėžys – negailestingas, smogiantis tiek vyresnio, teik jaunesnio amžiaus moterims. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje jauniausia pacientė, kuriai diagnozavo krūties vėžį, buvo sulaukusi 28 metų amžiaus. Medikai primena: onkologinę ligą įveikti galima laiku ją
    Geriau būti dideliu žmogumi mažame mieste negu mažyčiu dideliame. Taip mano kaunietė gydytoja anesteziologė reanimatologė Živilė Deimantavičienė. „Visi klausė, kodėl tu, didmiesčio mergaite, bėgi į rajoną, kai visos darbo, gyvenimo galimybės tau atviros Kaune? Tačiau
Sep­ty­ni iš de­šim­ties pa­vė­luo­ja Pa­sak Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo me­di­ci­nai D.Ka­čiu­ri­no, me­di­ci­na žings­niuo­ja į prie­kį ir tech­no­lo­gi­jo­mis, ir nau­jais me­di­ka­men­tais, ga­li­my­bė­mis pa­dė­ti, bet iš­ti­kus mio­kar­do in­fark­tui svar­biau­sia lai­ku kreip­tis pa­gal­bos. Per pir­mas dvi va­lan­das nuo šir­dies smū­gio
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Nėščiųjų ir gimdyvių priėmimo skyriuje praėjusį ket-virtadienį atsidūrė gimdyti jau turinti alytiškė, kamuojama labai didelių pilvo skausmų. 27-erių moteris buvo skausminio šoko būsenos. Operatyviai atlikus tyrimus paaiškėjo, kad nėščiąją išti-ko labai sunki ir
Alytiškiui gydytojui ortopedui traumatologui Šarūnui Barzdžiui patinka iššūkiai, kurių mediko darbe netrūksta. „Kai sakome, kad lūžo čiurna – tai tiesiog bendras pavadinimas. O iš tikrųjų tas lūžis būna vis kitoks. Kiekvienas atvejis  verčia priimti atitinkamus sprendimus, tobulėti“,
Tam tikrų sveikatos problemų turinčius alytiškius labai pradžiugino žinia, kad pagaliau Aly-taus apskrities S.Kudirkos ligoninėje pradėjo dirbti jauna gydytoja hematologė Rasa KARI-NIAUSKIENĖ. Alytaus ligoninės vadovybė ilgai ieškojo šio specialisto. Dauguma žmonių ne-nutuokia, ką veikia gydytojas hematologas, tad
Ne visi pacientai, iš gydytojo lūpų išgirdę, kad jiems nieko nėra, apsidžiaugia. Tuo jau spėjo įsitikinti neseniai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės konsultacijų poliklinikoje pradėjusi dirbti gydytoja hematologė Rasa Kariniauskienė. Ji pastebėjo, kad žmonės medikams neretai dažnai
9
03.2016
Siekiant tobulinti įstaigos teikiamas elektronines paslaugas, prašome Jūsų užpildyti žemiau pateiktą klausimyną ir persiųsti jį elektroniniu paštu: spi-is-pagalba@ligonine.lt Įdiegtų elektroninių paslaugų teikimo kokybės ir pasiūlymų dėl jų tobulinimo anketa.