Naujienos

Ge­gu­žės 2-osios po­pie­tę Vil­niaus ro­tu­šė­je gru­pei ša­lies me­di­kų, už­si­tar­na­vu­sių žmo­nių pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įtei­kė gar­bės žen­klus, liu­di­jan­čius apie nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos gy­dy­to­jo, nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo, nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo gar­bės var­dų su­tei­ki­mą.
    Vakar oficialiai atidaryta praplėsta Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Konsultacijų poliklinika. Jos plotas gydytojų ir pacientų patogumui padidėjo beveik 330 kv. metrų. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje Konsultacijų poliklinika buvo įkurta 2002-aisiais. Joje ėmė dirbti įvairių sričių
Siekiant optimizuoti mažųjų pacientų savalaikį ištyrimą ir kokybišką gydymą, praeitų metų pavasarį Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, kartu su Marijampolės bei Suvalkų ir Balstogės ligoninėmis aptarė naujo galimo bendro projekto galimybes. Ligoninių pageidavimus apjungė ir projekto „Vaikų sveikatos
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ Viešoji įstaiga, kodas 190272175, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530,el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt.   Skelbia konkursą Diagnostikos skyriaus vedėjo pareigoms eiti Bendrieji
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė visai netrukus pati gamins dalį jai reikalingos elektros ir šilumos energijos. Ant įstaigos stogo jau įrengti fotovoltiniai kolektoriai, šalia jų baigiami įrengti ir saulės kolektoriai, o kitoje vietoje sumontuota patalpų vėdinimo ir
Dzūkijos sostinė pasipuošė dar vienu skveru. Šį kartą jaukus kampelis atsirado viename vidinių Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kiemelių. Gražios idėjos iniciatoriai ir įgyvendintojai neabejoja, kad Sveikatingumo skveras taps ir ligonių, ir jų artimųjų gydomąja poilsio oaze. Trys
Alytaus kolegija, tarptautiniu lygiu akredituota aukštoji mokykla,  glaudžiai bendradarbiaudama su Pietų Lietuvos regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų vadovybe ir specialistais, atlikusi demografinius bei slaugos poreikio perspektyvoje tyrimus, parengė ir sėkmingai akreditavo Biomedicinos studijų krypties Bendrosios praktikos
Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje oficialiai atidarytas suremontuotas neurologijos  skyrius penkiaaukščiame vidaus ligų korpuse. Tai vienas iš Valstybės investicijų programos finansuojamo projekto etapų, kurių metu atnaujinami vidaus ligų korpuso skyriai. Šio skyriaus remontui skirta apie daugiau kaip
    Krūties vėžys – negailestingas, smogiantis tiek vyresnio, teik jaunesnio amžiaus moterims. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje jauniausia pacientė, kuriai diagnozavo krūties vėžį, buvo sulaukusi 28 metų amžiaus. Medikai primena: onkologinę ligą įveikti galima laiku ją
    Geriau būti dideliu žmogumi mažame mieste negu mažyčiu dideliame. Taip mano kaunietė gydytoja anesteziologė reanimatologė Živilė Deimantavičienė. „Visi klausė, kodėl tu, didmiesčio mergaite, bėgi į rajoną, kai visos darbo, gyvenimo galimybės tau atviros Kaune? Tačiau